Myšlenky 1

20. května 2007 v 17:26 |  Myšlenky

Už nikdy více...

Stojím na mostě
skočit - neskočit.
S životem prostě
skončit - neskončit.

Proč mi všichni lžete
a já lžu už i sama sobě,
že můj život kvete,
když do rukou dala jsem ho tobě.

Ó nešetrně,
jak nešetrně zacházel jsi s ním!
A já teď opatrně
přelézám zábradlí a vím:
je to jediná cesta, jak uniknout všem těm lžím.

Mám už jasno v tom:
teď nebo už nikdy více!
Na můj hrob pak zasaď strom
a zapal tam dvě svíce.

Až začne strom kvést
a zhasnou obě svíce,
pak jen ty budeš tíhu světa nést
a já už nikdy více…

Filozofie života

Každá naše myšlenka vytváří naši budoucnost.
Veškerá síla spočívá v současném okamžiku.
Většinu z nás trápí sebenenávist a vina.
Většina z nás si ve skrytu duše myslí, že za nic nestojí.
Je to pouhá myšlenka a myšlenku lze změnit.
Odpor, kritika a vina jsou nejškodlivější mentální návyky.
Jestliže máme opravdu rádi sami sebe, všechno se nám v životě daří.
Je třeba se zbavit minulosti a všem odpustit.
Je třeba, abychom byli ochotni začít mít rádi sami sebe.
Klíčem k pozitivním změnám je být sami se sebou spokojeni a brát se takoví, jací jsme.
Všechny nemoci v těle si vytváříme sami. Každý je bezvýhradně zodpovědný za všechno, co se mu v životě stane.

Věřím


Věřím v harmonii, věřím v hlubší podstatu světa a bytostí, které v něm žijí. Věřím, že stojí za to být všímavý a číst i mezi řádky. Věřím, že na každou otázku existuje správná odpověď. Věřím, že život má smysl a že existuje cesta vedoucí ke svobodě. Věřím, že lze překonat omezení prostoru a času, života a smrti, myšlení i citů.

Příběh...


Žena vyšla z domu a uviděla tři staré muže s dlouhými bílými vousy, kteří seděli vpředu na dvoře. Nepoznala je. Pověděla: ' Nemyslím, že vás znám, ale musíte být hladoví. Prosím pojďte dál a vezměte si něco k jídlu.''Je tu pán domu ?' , zeptali se.'Ne', odpověděla.'Potom nemůžeme vstoupit', odpověděli oni.

Večer, když se manžel vrátil, žena mu pověděla, co se stalo.
Běž a pověz jim, že jsem doma a pozvi je.
Žena vyšla ven a pozvala muže dovnitř.'My nemůžeme společně vstoupit do domu' odpověděli.


Proč ne?' zeptala se.


Jeden z těch starých mužů začal vysvětlovat. Ukázal na jednoho z nich a pověděl: ' Jeho jméno je Zdraví'. Ukázal na druhého: 'tenhle se jmenuje Úspěch a moje jméno je Láska.' Potom dodal: 'Teď běž a prodiskutuj se svým mužem, kterého z nás chcete doma.

Žena se vrátila a pověděla, co slyšela. Její manžel měl velkou radost. ' Jak milé!' pověděl. 'Vzhledem na tuto situaci pozveme Zdraví. Ať přijde a naplní náš dům zdravím.'Jeho žena nesouhlasila. 'Drahý, proč nepozveme Úspěch?'Tchýně, která slyšela jejich rozhovor, vběhla do pokoje se svým návrhem: 'Nebylo by lepší pozvat Lásku ? Náš dům by byl naplněný láskou!''Dáme na radu naší tchýně' pověděl manžel svojí ženě. Jdi ven a pozvi Lásku, bude to náš nejlepší host.'

Žena vyšla ven a zeptala se těch třech mužů: 'Který z vás je Láska? Pojďte, prosím a buďte naším hostem.'Muž jménem Láska vstal a šel k domu. Ostatní dva vstali taky a následovali ho. Překvapená žena se zeptala Zdraví a Úspěchu: 'Pozvala jsem jenom Lásku, proč jdete také?'Staří muži odpověděli společně. 'Když byste pozvali Zdraví, anebo Úspěch, ostatní dva by zůstali venku, ale vy jste pozvali Lásku a kamkoliv on jde, my jdeme s ním. Kdekoliv je Láska, tam je i Zdraví a Úspěch !!!!!!!!!'Moje přání pro Tebe ...
Tam, kde je bolest, přeji Ti klid a mír. Tam, kde jsou pochyby, přeji obnovení důvěry v Tvoje schopnosti pracovat na nich.Tam, kde je únava a vyčerpání, přeji Ti porozumění, trpělivost a nové síly. Tam, kde je strach, přeji Ti lásku a odvahu.

Smlouva?

SMLOUVA O VTĚLENÍ
 • Ř Je dobré zauvažovat jednotlivě o každé větě.
 • §1) Obdržíte tělo. Toto tělo je nové a jedinečné. Nikdo jinak nedostane totéž tělo.
 • §2) Obdržíte mozek. Může být výhodné ho používat.
 • §3) Obdržíte srdce. Nejlepších výsledků dosáhnete, když se mozek a srdce používají vyváženě.
 • §4) Obdržíte lekce. Nikdo jinak nedostane přesně tytéž lekce jako Vy ani je od Vás nemůže přebrat.
 • §5) Můžete dělat, cokoliv chcete. Všechno, co uděláte druhým, se k Vám vrátí zpátky.
 • §6) Lekce se opakuje tak dlouho, dokud se nepochopí. (I přes více vtělění.)
 • §7) Tato smlouva je pro všechny stejná. Neexistují výsady, i když to někteří tvrdí. (Ručně připojené změny nemají platnost.)
 • §8) Dostanete zrcadla, abyste se mohli učit. Mnohá zrcadla vypadají jako jiná těla. Jsou tu k tomu, aby Vám ukazovala, co je ve Vás.
 • §9) Pokud se Vaše tělo zničí nebo přestane fungovat, dostanete nové. (Může dojít k čekacím lhůtám.)
 • §10) Smlouva o vtělení vyprší teprve tehdy, když všechny lekce dospěly k uspokojivému výsledku.
 • §11) Co je uspokojivé, to určujete Vy!
ŘUžitečné pokyny a tipy:
Není cílem, mít při opuštění těla pokud možno co nejvíce peněz.
Za slávu či oblíbenost se neposkytuje žádný bonus.
Nemusite se řídit chybami ostatních.
Pravidla tu jsou od toho, aby se přezkoumala.
Tvrzení druhých o cíli mohou svádět z cesty.
Nemůžete nic udělat špatně. Nanejvýš to může trvat déle.
Čas je iluze!
Máte přístup ke všem odpovědím přes speciální spojení ve Vašem srdci.
Všechno v učebním prostoru reaguje na vyzařování srdce.
Pokusy poškodit učební prostor vedou k omezením.
Nikdo Vám nemůže odebrat zodpovědnost.
Násilí nikdy nevede k řešení.
Může být užitečné sledovat, jaké situace se opakují.
Drogy (legální i ilegální) mohou zkreslit vnímání lekcí.
Když si všichni počínají určitým způsobem, nemusí to znamenat, že to je správné.
Zřídkakdy existuje jen jediné správné řešení.
Můžete podat žádost o odpuštění.
Pro nikoho neexistují zvláštní dodatky.
Jste milováni. (I když jste v Bronxu nebo v Somálsku.) Všechno ostatní je klam.
Lekce jsou zvláštní příležitosti k vývoji a nemají špatné záměry.
Může být riskantní svěřit své tělo někomu jinému.
Bránit druhým ve vývoji nepřináší výhody.
Dostáváte příležitost (především v nočních hodinách) tělo opustit.
Vzpomínky na zkušenosti mimo tělo se neukládají v těle respektive v mozku.
Pohrávat si se svým tělem je Vaše právo. Pohrávat si s tělem ostatních vyžaduje jejich souhlas.
Snažit se opisovat nemá smysl!
Ten, kdo Vám nabízí životní pojištění, je podvodník.
Svévolné ukončení vtělení vede ke spoustě zbytečného papírování.
Vědecká dobrozdání a svaté knihy slouží zmatení.
Nejde o to, být první.
Nejde o to, vypadat chladně a odměřeně.
Nikdo ve Vaší situaci nevypadá lépe než vy.
Nejste jediný, kdo pochybuje o smyslu smlouvy o vtělení.
Jelikož jste s touto smlouvou souhlasili, je zbytečné stěžovat si na to, že jste tady
Život je krásná kniha,ale nemá cenu pro toho,kdo neumí číst...


Dva kamarádi

Dva kamarádi se vydali přes poušť.
Předtím se ale pohádali a jeden z nich dostal facku od toho druhého.
Dotyčný, aniž by cokoli řekl, se sehl a napsal prstem do písku:
" Dnes mi můj nejlepší přítel dal facku"
Putovali dál. Došli ke krásné oáze s jezírkem a rozhodli se,
že se vykoupou.
Ten co dostal facku se začal topit,
ale ten druhý ho zachránil a vytáhl z vody.
Když se probral, vytesal do kamene:
" Dnes mi můj nejlepší přítel zachránil život."
Kamarád se jej optal:
" Když jsem ti dal facku, napsal jsi to jen do písku
a tentokrát jsi to vytesal do kamene. Proč?"
Odpověděl:
" Víš když mi někdo ublíží, píši to jen do písku,
aby vítr tyto řádky odfoukl na znak odpuštění.
Ale když mi někdo pomůže, vytesám to do kamene,
aby to tam zůstalo na věky."
Nauč se svůj žal a křivdy psát jen do písku
a své štěstí vyrýt do kamene!
Říká se, že stačí jen jedna minuta
na to abychom si někoho zapamatovali,
jen jedna hodina abychom si jej oblíbili
a mnohokrát nestačí ani celý život
abychom na něj zapomněli.


Opravdová láska srdce je duhovým mostem do říše andělůSkutečná láska není pouze vášní či touhou těla, snem, přáním srdce. Je zároveň touhou duše po spojení a splynutí s Veškerenstvem. Vytváří duhový most, po kterém je nám všem dovoleno kráčet vstříc své andělské podstatě a umožněno otevřít bránu k tomuto mostu i milované bytosti. Otevřete oči a najděte svou duhu. Pak k ní vykročte a beze strachu vstupte na její božskou konstrukci.Přátelství

Byl jednou jeden kluk, který měl špatný charakter. Jeho otec mu dal pytel plný hřebíků a řekl mu, že pokaždé, když s někým ztratí trpělivost, musí zatlouct jeden hřebík do zahradního plotu. První den zatloukl kluk 37 hřebíků do zahradního plotu. V následujících týdnech se naučil ovládat.Počet hřebíků v zahradním plotu byl stále menší. Naučil se, že zatlouct hřebíkje namáhavější než se ovládnout.
Konečně přišel den, kdy kluk už nemusel zatlouci žádný hřebík. Takže šel za otcem a řekl mu to. Otec mu tedy řekl, že má každý den vytrhnout jeden hřebík ze zahradního plotu, když se ovládne. Konečně mohl kluk otci říct, že všechny hřebíky z plotu vytrhl. Otec mu přinesl zahradní plot a řekl mu:"Můj synu,dobře sis počínal, ale i přesto se podívej na ten zahradní plot.Je plný děr.Ten zahradní plot už nikdy nebude jako dřív. Když se s někým hádáš a řekneš mu něco zlého, tak mu tady necháš ránu.Můžeš zasunout do člověka nůž a můžeš ho potom vytáhnout. Rána zůstane.
Nepomůže, když se mockrát omluvíš, rána zůstane. Slovní rána je stejně bolestivá jako tělesná rána. Přátelé jsou vzácnými drahokamy, přivádějí tě k smíchu a dávají ti odvahu. Jsou připraveni ti naslouchat, když je potřebuješ,podporují tě a otvírají ti srdce."
Toto je týden přátelství. Ukaž svým přátelům, jakou pro tebe mají hodnotu.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama